3
haha
3
"Kada sretneš nekoga
ko promijeni ritam
kucanja tvoga srca,
igraj sa njim u tom ritmu
sve dok traje pjesma."
Kirk Diedrich
0
1
Mogu li ga dobiti za rođendan?
3
72
4
3
You are my one and only < 3
1